Tổng quan về POS và các tính năng nổi bật trong ODOO Version 14

L

Linh Trần Ngọc Băng

Guest
** Giới thiệu chung ** Khi đi mua sắm ở các cửa hàng hoặc trung tâm thương mại ta sẽ dễ dàng thấy được các máy POS mà nhân viên dùng để thanh toán cũn...

Xem tiếp...
 
Top