Giải pháp ERP

B

bsd

Guest
Một giải pháp ERP với các module cơ bản và tích hợp với nhau. Giải pháp ERP mang lại sự tích hợp nghiệp vụ của các module vận hành doanh nghiệp bao gồm sản xuất, mua hàng, bán hàng kho với các module của kế toán bao gồm kế toán phải thu, phải trả, tổng hợp.

Một hệ thống tích hợp mà bạn thường thấy ở các giải pháp ERP với hình dưới đây

1630235767107.png


Xem tiếp...
 
Top