Cách tính thời gian gửi một gói tin

Z

zetorSt

Guest
Mình đang tìm hiểu cách tính thời gian gửi một gói tin, bạn nào biết hỗ trợ mình với

Nếu biết:
  • khoảng cách
  • tốc độ đường truyền
  • khích thước trung bình
  • băng thông
Hỏi
  • thời gian để gửi một gói tin
  • tại thời điểm t bit đầu tiên của gói tin đang ở vị trí nào
  • thời gian cần thiết để gửi 4 gói tin

Xem tiếp...
 
Top